Казахстанские военные оттачивают мастерство армейского рукопашного боя

Қазақстандық әскери қызметшілер армиялық қоян-қолтық ұрыста шеберліктерін шыңдауда

Қазақстанның Қарулы Күштерінде атыс даярлығы және жауынгерлік машиналарды жүргізумен қатар армиялық қоян-қолтық ұрысқа да мән беріледі.

В Вооруженных Силах Казахстана наряду с огневой подготовкой и вождением боевых машин большое внимание уделяется армейскому рукопашному бою.

Сегодня во всех гарнизонах оборудованы залы для занятий армейским рукопашным боем. Особое значение этот вид спорта имеет для спецподразделений, предназначенных для выполнения боевых задач в условиях ограниченного пространства, непосредственного контакта с противником. Кроме того, армейский рукопашный бой может применяться спецназом, когда использование оружия невозможно ввиду опасности причинения вреда окружающим.
Но главная цель руководства Министерства обороны – чтобы рукопашный бой в Вооруженных Силах стал массовым, а каждый военнослужащий, включая солдат-срочников, за время службы овладел хотя бы базовыми навыками и техникой, поддерживал физическую форму.
«Занятия по армейскому рукопашному бою направлены на формирование навыков уничтожения противника, выведения его из строя, а также воспитание смелости и ловкости в бою. Армейский рукопашный бой содержит в себе элементы бокса, борьбы и других видов единоборств. Если в боксе работают только руками, а в борьбе – борются, то в рукопашном бою и борются, и используют удары ногами. Это не так, как, например, и в реальном бою», – рассказал инструктор по армейскому рукопашному бою майор Дастан Мусеркепов.
Министр обороны Нурлан Ермекбаев сам является председателем Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя, кандидатом в мастера спорта СССР, личным примером способствует совершенствованию и популяризации этого направления боевой учебы в войсках.

В процессе обучения в течение шести месяцев новичкам прививают ударную и борцовскую технику. Сами инструкторы-специалисты постоянно повышают свой уровень квалификации. В том числе проходят трехмесячные курсы в Военном институте физической культуры и спорта в городе Санкт-Петербурге.Бүгінде барлық гарнизондарда армиялық қоян-қолтық ұрысқа арналған залдар жабдықталған. Бұл спорт түрі шектеулі кеңістікте жауынгерлік тапсырмаларды орындауға, қарсыласпен тікелей байланысуға арналған арнайы күштер үшін ерекше маңызды. Сонымен қатар, армиялық қоян-қолтық ұрысты арнайы күштер басқаларға зиян келтіру қаупіне байланысты қаруды пайдалану мүмкін болмаған кезде қолдана алады.
Қорғаныс министрлігі басшылығының басты мақсаты – Қарулы Қарулы Күштерде қоян-қолтық ұрыстың жаппай қолға алынуы мен әрбір әскери қызметші, оның ішінде мерзімді қызметтегі сарбаздар қызмет барысында базалық дағдылар мен техниканы игеріп, дене бітімін сақтап қалуға ықпал ету.
«Армиялық қоян-қолтық ұрыс бойынша сабақтар қарсыласты жою дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ ұрыста батылдық пен ептілікке тәрбиелеуге бағытталған. Армиялық жекпе-жекте бокс, күрес сынды спорт түрлерінің басқа да элементтері бар. Егер олар бокста тек қолдың көмегімен жұмыс істесе және күресте күрессе, онда олар қолмен ұрыста күресіп, соққыларды қолданады», - деді армиялық қоян-қолтық ұрыстан нұсқаушы майор Дастан Мүсіркепов.
Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев Бүкілқазақстандық қоян-қолтық ұрыс қауымдастығының төрағасы, КСРО спорт шеберіне үміткер, әскерлердегі жауынгерлік оқудың осы бағытын жетілдіруге және насихаттауға жеке үлгі болып табылады.
Оқу процесінде алты ай бойы жаңадан бастаушыларға соққы және күрес техникасы үйретіледі. Нұсқаушы-мамандар өздерінің біліктілік деңгейін үнемі арттырып отырады. Соның ішінде Санкт-Петербург қаласындағы әскери дене шынықтыру және спорт институтында үш айлық курстардан өтуде.
Көшірмеге қайта келу

Жүгіртпе / Лента